Digitalni repozitorij brodske baštine

Repozitorij brodske pisane baštine je zapravo projekt digitalizacije knjiga i ostale knjižnične građe pohranjene u Zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice Slavonski Brod (Brodensia).

Vrijednost ovoga projekta započetog 2015. ogleda se u izboru građe koja posjeduje veliki informacijski potencijal posebno značajan za jedinstven  prostor Brodskog Posavlja.  Upravo je ta građa važna jer je kroz nju moguće osvijetliti  povijest i razvoj lokalne zajednice, njezine lokalitete i djelatnosti u vremenskom slijedu od više stotina godina.  Digitalizacija ove vrlo informativne građe može biti podloga za izradu virtualne izložbe koja bi pričala priču o Brodu na Savi/Slavonskom Brodu minulih vremena: o poznatim lokacijama, parkovima, arhitekturi, ustanovama, događanjima i značajnim Brođanima.

Digitalni repozitorij brodske baštine Brodensia  nastao je konverzijom različitih pisanih, slikovnih i ostalih izvornika u nov oblik digitalnog zapisa  i ima mogućnost trajnog nadopunjavanja.

Dobrobiti digitalizacije:

 • preventivna zaštita knjižnične građe od posebnog značaja na lokalnoj i nacionalnoj razini, odnosno, preoblikovanje ugrožene i krhke građe na papiru u novi digitalni oblik
 • stvaranje sigurnosnih kopija u slučaju ratnih razaranja i elementarnih nepogoda te posljedično uništenja izvorne građe
 • povećanje pristupa knjižničnim zbirkama (rad na daljinu)
 • pristup i rad na sadržaju koju korisnici mogu ostvariti na ponuđenom predlošku uz pomoć slike, teksta, zvuka i animacije
 • proširivanje mogućnosti istraživanja kulturne baštine (sustav „sve na jednom mjestu“)
 • stvaranje nove do sada nepostojeće vrijednosti, čije pregledavanje nadmašuje korištenje izvornika na temelju kojeg je nastala digitalna kopija
 • neograničenost građe njezinom fizičkom lokacijom
 • veća informativnost od pregledavanja izvornika zbog razine interaktivnosti koju omogućuje njezin novi medij pohrane

Poseban značaj  projekta digitalizacije brodske pisane baštine za Gradsku knjižnicu Slavonski Brod vidljiv je kroz:

 • povećanu funkcionalnost digitalizirane građe
 • povećanu vidljivost ustanove i njezinih fondova u javnosti
 • proširenje mogućnosti očuvanja građe za buduće naraštaje uz istovremeno veću dostupnost korisnicima
 • pozitivnu percepciju uloge Knjižnice u suvremenom društvu usmjerenu k umreženoj informacijskoj okolini
 • proširenje usluga Knjižnice u društvu
 • njezinu gotovo neograničenu mogućnost raspačavanja  građe uz naglašeno male troškove pohrane i prijenosa
 • mogućnost povezivanja s većim regionalnim i globalnim projektima od kojih je od posebne važnosti projekt  Europeana koji pruža pristup europskoj kulturnoj i znanstvenoj baštine te potiče projekte digitalizacije u europskim baštinskim ustanovama (muzeji, knjižnice, arhivi)

Projekt „Digitalni repozitorij brodske baštine“ vidljiv na  www.brodensia.hr  je projekt otvoren   svim zainteresiranim ustanovama  (posebno onima u kulturi) i pojedincima kojima je stalo do očuvanja lokalnih kulturnih vrijednosti i kvalitetnog predstavljanja  u javnosti. Suradnjom svih zainteresiranih i stalnim proširenjem sadržaja, vjerujemo kako će, u budućnosti  pobuditi interes obrazovne i znanstvene javnosti i time prerasti okvire jedne ustanove.

Do ovoga trenutka (18. travnja 2016.) Gradska knjižnica je za potrebe digitalizacije  iz svojih je fondova izlučila građu tematski vezanu uz Brodsko Posavlje i lokalne autore koja nije zaštićena autorskim pravom te je učinila dostupnim 66 dokumenata /knjiga.

Veliku pomoć u odabiru autora za digitalizaciju pružio nam je Leksikon brodskih pisaca koji se pokazao idealnim priručnikom.

Sljedeći autori i neka njihova djela vidljivi su u elektroničkom obliku: Ignjat Alojzije Brlić, Andrija Torkvat Brlić, Jagoda Brlić, Ivana Brlić-Mažuranić, Ivan Brlić, Fran Gundrum, Franjo Klaić,…

Uz digitalizirane uratke pojedinih brodskih pisaca na ovoj stranici su vidljiva i u Gradskoj knjižnici sva trenutno dostupna školska izvješća koja nisu pod  zaštitom  autorskih pravo, a također i prvi specijalizirani časopis za kulturu: Prilozi za poznavanje Broda I. (1943., HKD Berislavići)

Gradska knjižnica Slavonski Brod sav sadržaj koji je trenutno vidljiv ostvarila  je uz vlastite vrlo oskudne materijalne, tehničke i ljudske resurse.  Vjerujemo kako će Ministarstvo kulture RH i lokalna zajednica, prepoznajući vrijednost projekta,  pomoći u nabavi kvalitetne opreme  te nam odobriti dodatna financijska sredstava kojima ćemo ostvariti daleko kvalitetnije rezultate u budućnosti.