Brlić, Jagoda
Brlić, Jagoda

Brlić, Jagoda (pravim imenom Marija Agata), pjesnikinja

Brod na Savi,  5. veljače 1824.  -  Zagreb,  15. travnja 1897.

Jagoda Marija Agata Brlić kći je Ignjata Alojzija Brlića. U Brodu  pohađa trivijalnu i glavnu učionu  i Državnu djevojačku školu. Za liječnika  Milana  Amruša  udaje se 1848., živi  u Novoj Gradiški (do 1859.),  Brodu  (1859. i 1860.), a od 1861. do smrti  u Zagrebu.  Piše  domoljubnu, ljubavnu i elegijsku liriku u duhu ilirizma.  Prvu pjesmu  objavljuje  u Kolu 1842., a potom objavljuje u: Danici (1842.), Zori dalmatinskoj  (1845.)  i Vijencu (1897.). Rukovet njezinih pjesama Šenoa uvrštava u antologiju Vijenac izabranih pjesama 1873.  Pjesmu Uzdah  uglazbio je 1893. Ivan pl. Zajc. Dio pjesničke ostavštine objavljuje  Branko  Vodnik  u knjizi Pjesme 1919. Rukopisna ostavština Jagode Brlić  pohranjena je  u Arhivu obitelji Brlić  u Slavonskom Brodu.

DJELA:

- Pjesme, Hrvatski štamparski zavod, Zagreb, 1919.
 -Pjesme, Brodska riječ, Slavonski Brod, 2010.

ZASTUPLJENA U:

- Čekanje, Kolo, god. 1, br. 1, Zagreb, 1842., str. 88.; Čekanje, redigirano izdanje, Vienac izabranih pjesama hrvatskih i srbskih, priredio A. Šenoa, Zagreb, Knjižara Franje Župana, 1873.
- Tri cjelova, Vienac, god. 29., br. 37, Zagreb, 1897., str. 590.
- Ciklus pjesama, u: Hrvatski književni romantizam, priredio D. Jelčić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Digitalizirana djela:

Pjesme (1919.)