Brlić-Mažuranić, Ivana
Brlić-Mažuranić, Ivana

Brlić–Mažuranić, Ivana, književnica

Ogulin, 18. travnja 1874. – Zagreb, 21. rujna 1939.
Pseudonim: Vladimir Šumski.

Rođena je u poznatoj hrvatskoj obitelji Mažuranić. Završava dva razreda djevojačke škole u Zagrebu, a potom se privatno  školuje u intelektualnom okružju obitelji. Govori francuski, njemački i ruski, a služi se i engleskim i talijanskim jezikom. Iz Ogulina s obitelji  1878. seli u Karlovac, a 1882. u Zagreb, gdje ostaje do 1892. kada se udaje za Vatroslava Brlića i odlazi u Brod na Savi, gdje se odmah uključuje u društveni i kulturni život Broda. Prve dvije pjesme: Ma Croatie i Le bonheur napisane su na francuskom (1883.), a prvu pjesmu na hrvatskom: Zvijezdi moje domovine (1886.) piše  nadahnuta planinom Klek. U to vrijeme piše i Dnevnik. Prvi roman u hrvatskoj dječjoj književnosti, Čudnovate zgode šegrta Hlapića objavljuje 1913. u Zagrebu. Godine 1937. primljena je u dopisno članstvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, kao prva žena u Hrvatskoj, a predlagana je, dva puta i za Nobelovu nagradu. Prijevodom Priča iz davnine na engleski jezik zasluženo ju se valorizira kao   „hrvatskog Andersena“. Objavljuje u periodici: Smilje, Hrvatska, Omladina, Savremenik, Književni sever, Hrvatsko kolo, Hrvatska revija, Pologne littéraire, Obzor, Komedija, Danica, Pravda, Zbornik Camilla Lucerna i dr. Prevodi s njemačkog i francuskog jezika. Djela Ivane Brlić-Mažuranić  prevedena su na više od 40  jezika i doživjela su niz scenskih, radijskih i TV obradaba. Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod pokreće 2010. projekt kritičkog izdanja Sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić. U Slavonskom Brodu 1971. kći Nedjeljka (Neda) pokreće dječju književnu i kulturnu svečanost U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić, a u organizaciji Gradske knjižnice Slavonski Brod i u suradnji s Društvom Naša djeca (1971. – 1974). Grad Slavonski Brod, u suradnji s gradskim ustanovama i kulturnim udrugama, 1991. ponovno pokreće Dječje svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić.

DJELA:

Napomena: opširnija literatura nalazi se u knjizi: Bibliografija: izdanja djela i literatura o Ivani Brlić-Mažuranić, priredio Vinko Brešić, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 2014.

- Valjani i nevaljani: pripoviedke, priče i pjesmice za dječake, Brod na Savi, 1902.
- Škola i praznici: male pripovijetke i pjesme iz dječjega života: sa 7 slika, Knjižnica za mladež, knjiga 46/2, HPKZ, Zagreb, 1905.
- Slike: pjesme 1912., Zagreb, 1912.
- Priče iz davnine, MH, Zagreb, 1916.
- Priče iz davnine, 2. izvanredno izd., MH, Zagreb, 1920.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića: pripovijest za djecu, Zagreb, 1922.
- Knjiga o omladini, Udruženje za unapređivanje dječje književnosti, Zagreb, 1923.
- Knjiga o omladini, Zagreb, 1923.
- Croatian tales of long ago, 1st publ., translated by Fanny Susan Copeland, G. Allen & Unwin, London, 1924.
- Priče iz davnine, 3. izd., Zagreb, 1926.
- Lavendel och Rosmarin: sagor for stora och smaa, tolkning jamte forord av Margit Wohlfart Miholic, Bokforlaget Natur och kultur, Stockhlom, 1928.
- Pohadky z davnych dob, z chorvatštiny prel. J. Hudec, Vydavatelstvo, v Praze, 1928.
- Lavendel og Rosmarin, autor. oversoettelse ved Thorkil Berfod, H. Koppels, Koebenhavn, 1929.
- La paix de l'ame: Conference du 11 novembre 1929, traduit par Cecile baronne D'Ottenfels,Imprimerie de la Fondation de Narodne novine, Zagreb, ?.
- Gyldenlok og Kaempen, kroatische aeventyr i autor. oversoettelse ved Gudrun Lohse, H. Koppels Forlag, Koebenhavn, 1930.
- Podivuhodne pribehy ševcovskeho učne: povidka pro deti, z chorvatštiny preložil J. Filouš, Družstveni prace, v Praze, 1930.
- Skazki davnago vremeni, s'horvatskago prev. N. I. Fedorov i I. Brlič, izd. avtora, Zagreb, 1930.
- Povesti z pradavna, prel. A. Dollinayova-Vračanova, Dobre slovo, sv. 10, vyd. Matice slovensky, Turčiansky sv. Martin, 1931.
- Iz Arhiva obitelji Brlić u Brodu na Savi, Zagreb, 1934.

- Uvod k zbirci starih pisama od god. 1848. - 1852., iz Arhiva obitelji Brlić u Brodu na Savi, Slavonski Brod, 1934.
- Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata, predgovor Lj. Marković, Ilustrovana omladinska biblioteka, izd. Dvorska knjižara Vasić, Zagreb, 1937.
- Podivne prihody učna Chlapčeka, prel. Koloman K. Geraldini, Dobre slovo, sv. 59, vyd. Matica slovenska, v Turčianskom Sv. Martine, 1940.
- Zgode i nezgode šegrta Hlapića, Ilustrovana omladinska biblioteka, izd. Knjižara Radoslava Horvata, Zagreb, 1941 ?.
- Priče iz davnine, predgovor napisao A. Barac, Ilustrirana omladinska biblioteka, Izvanredno izdanje, izd. knjižare R. Horvata, Zagreb, 1942.
- Priče iz davnine, predgovor napisao A. Barac, Ilustrirana omladinska biblioteka, izd. knjižare R. Horvata, Zagreb, 1942.
- Srce od licitara: pripovijetke i pjesme za mladež, Knjižnica za mladež, knj. 107, Zagreb, 1942.
- Basne i bajke, Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, Zagreb, 1943.

- Iz korespodencije A. T. Brlića, 1. sv., Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 16, JAZU, Zagreb, 1948.
- Priče iz davnine, Pionirska biblioteka, Novo pokolenje, Beograd, 1950.
- Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića, Svjetlost, Sarajevo, 1951.
- Compare sole e Comparina Candida, trad. dal croato di Erio Franchi, ed. Casa ed. Mladost, Zagreb, 1952.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Omladinska i dječja knjižnica, sv. 1, Seljačka sloga, Zagreb, 1952.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Svjetlost, Sarajevo, 1952.
- Priče iz davnine, Dečja knjiga, Beograd, 1952.
- Regoč: pripovijetka iz knj. “Priče iz davnine”, Mala biblioteka; 3, Dečja knjiga, Beograd, 1952.
- Ribar Palunko iz knjige Priče iz davnine, Mala biblioteka; 2, Dečja knjiga, Beograd, 1952.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Mladost, Zagreb, 1952.
- Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića, 3. izdanje, Dječja i omladinska književnost, Svjetlost, Sarajevo, 1954.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd. Omladinska i dječja knjižnica, Seljačka sloga, Zagreb, 1954.
- Čudovite dogodovščine vajenca Hlapiča, prevedel A. Bolhar, Primorska založba Lipa, Koper, 1955.
 -Priče iz davnine, Dečja knjiga, Beograd, 1955.
- Pripovedke iz davnine, prev. T. Potokar, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955.
- Prikazni od staro vreme, prev. od srpskohrvatski K. Kepeski, Biblioteka Lebedovi krila, kolo 1, knj. 5, Kultura, Skopje, 1956.
- Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića, 4. izdanje, Biblioteka Mladi dani, Svjetlost, Sarajevo, 1957.
- Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića, Biblioteka Mladi dani, Svjetlost, Sarajevo, 1957.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 3. izd., Omladinska i dječja knjižnica, Seljačka sloga, Zagreb, 1957.
- Leggende croate: (favole antiche), trad. da U. Urbani, Marzocco, Firenze, 1957.
- Regoč, Mladost, Zagreb, 1957.
- Priče iz davnina, priredio I. Brlić, nakl. Naša djeca, Zagreb, 1959.

- Priče iz davnine, priredio I. Brlić, nakl. Naša djeca, Zagreb, 1959.
- Priče iz davnine, Biblioteka 1 [100!] knjiga, kolo 1, knj. 1,
- Mlado pokoljenje, Beograd, 1959.
- Priče iz davnine, Biblioteka Vjeverica, sv. 36, Mladost, Zagreb, 1959.
- Zgodbe iz davnine, sv. 4, prir. I. Brlić, poslovenila Ruža Lucija Petelinova, Založba Naša djeca, Zagreb, 1959.
- Die verschwundenen Stiefel: die wunderbaren Erlebnisse des Schusterjungen Gottschalk, berichtige Uebers. aus dem Kroatischen von Else Byhan, Ensslin & Laiblin, Reutingen, 1959.
- Čudnite doživuvanja na čiračeto Lape, prevela Z. Radoeška, Biblioteka Detska radost, Skopje, 1960.
- Čudnovate zgode inuša Hlapića, ur. I. Horvat, Hrvatsko štamparsko društvo, knj. 2, Beč, 1960.
- Priče iz davnine: školska lektira za IV. razred osnovne škole, Moja đačka biblioteka, Veselin Masleša, Sarajevo, 1960.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, pogovor (Savremenik, god VIII, 1913.) A. G. Matoš, Biblioteka Vjeverica, sv. 40, Mladost, Zagreb, 1961.
- Priče iz davnine, priredila R. Radulović, Školska lektira, 40, Svjetlost, Sarajevo, 1961.
- Priče iz davnine, 2. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, sv. 36, Mladost, Zagreb, 1961.
- Priče iz davnine, Lektira za niže razrede osnovne škole, IV razred, Novo pokolenje, Beograd, 1963.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., pogovor A. G. Matoš, Biblioteka Vjeverica, sv. 40, Mladost, Zagreb, 1964.
- Priče iz davnine, Lektira za niže razrede osnovne škole, IV razred, Novo pokolenje, Beograd, 1964.
- Priče iz davnine, Biblioteka Vjeverica/Mladost, sv. 36, Mladost, Zagreb, 1964.
- Skazki iz dalekogo prošlogo, Izdatel’stvo Naša deca, Zagreb, 1964.
- Priče iz davnine, Lektira za niže razrede osnovne škole, IV razred, Novo pokolenje, Beograd, 1965.
- Reg mult idok mesei, ford. Bodrits Istvan, Forum Konyvkiado, Novi Sad, 1965.
- Das Schlangenmaedchen aus dem Zauberwald, Verlag fuer Jugend und Volk, Wien, 1966.
- Šuma Striborova; Jagor; Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Mala štampa, Školska lektira, izd. NIP Štampa, Osijek, 1966.
- Šuma Striborova, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1966.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 3. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1967.
- Priče iz davnine, 5. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1967.
- Prikazni od staro vreme, 2. izd., prev. od srpskohrvatski K. Kepeski, Biblioteka Lebedovi krila, Kultura, Skopje, 1967.
- Regoč, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1967.
- Ribar Palunko i njegova žena, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1968.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 4. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1969.
- Jagor, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1969.
- Priče iz davnine, 6. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1969.
- Šuma Striborova, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1969.
- Regoč, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1970.
- Šuma Striborova, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1970.
- Kako je Potjeh tražio istinu, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1971.
- Kazky z davnyny, pereklav ia horvatsko-serbskoi Vil Grymyč, Vidavnyctvo dytjačoi litaratury Veselka, Kyiv, 1971.
- Najljepše priče Ivane Brlić-Mažuranić: izbor iz knjige Priče iz davnine, Mladost, Zagreb, 1971.
- Priče iz davnine, pogovor  M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, knj. 5, Novo pokolenje, Beograd, 1971.
- Priče iz davnine, 3. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1971.
- Priče iz davnine, 8. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1972.

- The brave adventures of Lapitch, preveli T. Mravintz i B. Brusar, Henry Z. Walck, New York, 1972.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 6. izd. pogovor A. G. Matoš, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1972.
- Pripovedke iz davnine, prev. T. Potokar, Moja knjižnica, letnik 4 razr., 5, knj. 2, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972.
- Peripetite e ouditshme te shegert Hllapiqit, perktheu M. Gojcaj, Biblioteka Luli i vocerr, Rilindja, Prishtine, 1973.
- Priče iz davnine, didaktičko–metodička aparatura i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, knj. 14, Nolit, Beograd, 1973.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 7. izd., pogovor A. G. Matoš, Biblioteka Vjeverica, Zagreb, 1974.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
- Jagor, esperanten tradukitaj de Milica kai... A. Gropuzzo, 19 listova, strojopis, 1974.
- Priče iz davnine, 9. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1974.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 8. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1975.
- Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča, prev. A. Bolnar; spremni besedi napisala M. Medved in M. Tršar, Zbirka Zlata knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975.
- Jagor, Velike slikovnice, 1. sv., Mladost, Zagreb, 1975.
- Najljepše priče Ivane Brlić-Mažuranić: izbor iz knjige Priče iz davnine, 2. prošireno izd., Mladost, Zagreb, 1975.
- Kako je Potjeh tražio istinu, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1975.
- Priče iz davnine, 10. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1975.
- Racconti e leggende della Croazia, trad. di Franjo Trogrančić, Paoline, Alba, 1975.
- Regoč, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1975.
- Ribar Palunko i njegova žena, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1975.
- Šuma Striborova, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1975.
- Šuma Striborova, predgovor R. Radulović, Biblioteka Mladi dani, Svjetlost, Sarajevo, 1975.
- Priče iz davnine, didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Beograd, 1976.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 9. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1977.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 3. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
- Lutonjica Toporko i devet župančića, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1977.
- Priče iz davnine, 11. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1977.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 4. izd., priredila Marija Duš, Dobra knjiga: lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 10. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1978.
- Čudovite dogodovščine vajenca Hlapiča, prevedel A. Bolhar, Zlata knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1978.
- Dikica inas csudalatos viszontagsagai: regeny, forditotta Kemey Katalin; Reich Karoly rajzaival, Mora Ferenc konyvkiado, Budapest, 1978.

- Priče iz davnine, didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978.
- Priče iz davnine, 12. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1978.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 5. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1979.
- Fisher Palunko und seine Frau, Grosse Bilderbeucher, Mladost, Zagreb, 1979.
 -Kako je Potjeh tražio istinu, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1979.
- Pohadky z davnych dob, preložila I. Wenigova, 1. vyd., Lidove nakladatelstvi, Praha, 1979.
- Priče iz davnine, 3. izd., didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Beograd, 1979.
- Priče iz davnine, didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Beograd, 1979.
- Reg mult idok mesei: [hazi olvasmany az altalanos iskolai es oktatas 6. osztalya szamara], forditotta Bodrits Istvan, Hazi olvasmany 6, Tankonyvkiado Intezet, Ujvidek, 1979.
- Regoč, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1979.
- Ribar Palunko i njegova žena, na gradišćansko-hrvatski jezik prepisao M. Palatin, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1979.
- Rozpravky z pradavna: domace čitanie pre žiakov 6. ročnika zakladnej vychovy a vzdelavania, 1. vyd., preložil Juraj Tušik, Ustav pre vydavanie učebnic = Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1979.
- Rybak Palunko, perevela Renata Volos, Bol'šie knižki s kartinkami dlja detej, Mladost, Zagreb,1979.
- Šuma Striborova, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1979.
- Ciudatele peripetii ale ucenicului Traiamar, in romaneste de Iulian Bugariu, Lectura scolara pentru clasa a VI-a de educatie si instructie elementara, Institutul pentru editarea manualelor = Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1980.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 1. izd., Školska lektira za VI razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1980.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 11. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1980.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 6. izd., Dobra knjiga: Lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
- Priče iz davnine, 4. izd., didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1980.
- Priče iz davnine, 13. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1980.
- Priče iz davnine, priredio M. Idrizović, Mladi dani, Lektira, Svjetlost, Sarajevo, 1980.
- Priče iz davnine: izbor, predgovor, metodički tekst i bilješke o piscu A. Idrizbegović, Lastavica Lektira, Veselin Masleša, Sarajevo, 1980.
- Priče iz davnine, Biblioteka Vijenac, knj. 1, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1980.
- Prypovedky z Daven-davna: [vybor], preložela S. Medešy, Domašne čytane za VI klasu osnovnogo vospytanja y obrazovanja zoz ruskym vyučujucym jazykom, Zavod za vydavane učebnikoh = Zavod za izdavanje udžbenika, Novy Sad: Novi Sad, 1980.
- Clapitsch: las aventuras marvigli sas d’in emprendist – calger, translatau ord il croat da A. Maissen, Ediziuns desertina, cop., Muster, 1981.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 7. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za 5. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
- Priče iz davnine, 5. izd., didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1981.
- Stipnjak Sikirko i devet župančića, na gradišćansko-hrvatski jezik prepisao F. Vančić, Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1981.
- Striborov les, pervela [s ruskog] Renata Volos, Bol'šie knižki s kartinkami dlja detej, Mladost, Zagreb, 1981.
- Das Umherstreicherchen Toporko und die neun Gespanchen, Uebersetzung Višnja Balen, Grosse Bilderbucher, Mladost, Zagreb, 1981.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 8. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za V razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 12. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1982.
- Priče iz davnine, 14. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1982.

- Propovedky z daven-davna: dimašne čytane za VI klasu osnovnogo vospytanja y obrazovanja, 2. vyd., preložela Serafyna Medešy, Domašne čytane 6, Zavod za vydavane učebnikoh = Zavod za izdavanje udžbenika, Novy Sad: Novi Sad, 1982.
- Reg mult idok mesei, 2. kiad., forditotta Bodrits Istvan, Hazi olvasmany 6, Tankonyvkiado Intezet = Zavod za izdavanje udžbenika, Ujvidek = Novi Sad, 1982.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 9. izd., priredila Marija Duš, Dobra knjiga: Lektira za 5. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
- Priče iz davnine: izbor, 2. izd., predgovor, metodički tekst i bilješka o piscu A. Idrizbegović, Lastavica, Lektira, Veselin Masleša, Sarajevo, 1983.

- Priče iz davnine, 6. izd., didaktičko-metodički tekst M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., Školska lektira za VI razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1984.
- Izabrane bajke, izabrao Z. Balog, Serija Zlatna knjiga detinjstva, Detinjstvo 72, Dnevnik: Radivoj Ćipranov, Novi Sad, 1984.
- Priče iz davnine, 5. izd., didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za V razred osnovne škole, 5, Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984. 
- Priče iz davnine, priredio M. Idrizović, Mladi dani, Lektira, Svjetlost, Sarajevo, 1984.
- Priče iz davnine: izbor, ins Deutsche uebertragen von Camilla Lucerna, Hrvatsko-njemačka knjižnica = Deutsch-kroatische Bibliothek, Liber: Akademische Druck und Verlagsanstalt, Zagreb: Graz, 1984.

- Rozpravky z pradavna, 2. vyd., preložel J. Tušiak, Ustav pre vydavanie učebnic = Zavod za izdavanje udžbenika, Novy Sad = Novi Sad, 1984.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 13. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1985.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 10. prerađeno izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga, Lektira za 4. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
- Najljepše priče Ivane Brlić–Mažuranić, 3. izmijenjeno izd., Mladost, Zagreb, 1985.

- Priče iz davnine, Biblioteka Galeb, knj. 6, Logos, Split, 1985.
- Priče iz davnine, 15. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
- Priče iz davnine, 16. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1986.
- Priče iz davnine, priredio M. Idrizović, Mladi dani, Lektira, Svjetlost, Sarajevo, 1986.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 14. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1987.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 11. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga, Lektira za IV. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
- Kako je Potjeh tražio istinu, 4. izd., Mladost, Zagreb, 1987.
- Priče iz davnine, 3. izd. u ovoj biblioteci, priredio N. Mihanović, Biblioteka Vijenac, knj. 1, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987.

- Priče iz davnine: izbor, 3. izd., predgovor, metodički tekst i bilješka o piscu A. Idrizbegović, Lastavica, Lektira, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.
- Priče iz davnine, 2. izd., didaktičko-metodičko tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za VI razred osnovne škole, 3, Nolit, Beograd, 1987.
- Ribar Palunko i njegova žena, 4. izd., Mladost, Zagreb, 1987.
- Šuma Striborova, 5. izd., Velike slikovnice, Mladost, Zagreb, 1987.
- Priče iz davnine, 1. izd., priredila M. Karanović, Domaća lektira za VI razred osnovne škole, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1988.

- Priče iz davnine, 3. izd., Nolit, Beograd, 1988.
- Priče iz davnine, 3. izd., didaktičko-metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za 6. razred osnovne škole, Nolit, Beograd, 1988.
- Šuma Striborova i druge priče, Hrvatska knjižara A. G. Matoša, Melbourne, 1988.
- Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata, 1. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1989.
- Las aventuras del aprendiz Lapich, prijevod djela Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Verinsa, Santiago de Chile, 1989.

- Priče iz davnine, priredio N. Vuković, Domaća lektira za VI razred osnovne škole, Republički zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Titograd, 1989.
- Priče iz davnine: izbor, 4. izd., predgovor, metodički tekst i bilješka o piscu A. Idrizbegović, Lastavica, Lektira, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
- Priče iz davnine, priredio M. Idrizović, Mladi dani, Lektira, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
- Sunce djever i Neva Nevičica i druge priče, Dobra knjiga, Lektira za peti razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 16. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1990.
- Najljepše priče: izbor iz knjige Priče iz davnine, 4. izmijenjeno izd., Mladost, Zagreb, 1990.

- Priče iz davnine: izbor, 5. izd., predgovor, metodički tekst i bilješka o piscu A. Idrizbegović, Lastavica, Lektira, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
- Priče iz davnine, 18. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1990.
- Priče iz davnine, priredio M. Idrizović, Mladi dani, Lektira, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
- Priče iz davnine, 1. izd., Biblioteka Plamena, knj. 18, Književna zajednica Drugari, Sarajevo, 1990.
- Priče iz davnine, 5. izd., didaktičko–metodički tekst i pogovor M. Rapajić, Lektira za VI razred osnovne škole, 3, Nolit, Beograd, 1990.
- Srce od licitara: pjesme i priče, 1. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1990.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića,12. izd., priredila M. Duš, Dobra knjiga: Lektira za četvrti razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
- Čudovite dogodovščine vajenca Hlapiča, prevedel A. Bolhar, Zlatna knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991.
- Basne i bajke, Konzor, Katarina Zrinska, Zagreb, 1993.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 13. izd., Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
- Male pripovijetke, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića; Autobiografski i drugi tekstovi, priredio J. Skok, Izabrana djela, 1, Naša djeca, Zagreb, 1994.
- Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata, Izabrana djela, 3, Naša djeca, Zagreb, 1994.
- Priče iz davnine, priredio i pogovor napisao V. Rem, Slavonica, kolo 4, knj. 18, SNP, Vinkovci, 1994.

- Priče iz davnine, Odbor za obilježavanje 750. obljetnice prvog spomena imena Broda, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 1994.
- Priče iz davnine, 1. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 1994.
- Priče iz davnine, priredio Joža Skok, Izabrana djela, 2, Naša djeca, Zagreb, 1994.
- Priče iz davnine, 2. izd., priredila M. Duš, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
- Priče iz davnine, Biblioteka Učilišno štivo: lektira, 2, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 1994.
- Srce od licitara; Basne i bajke; Knjiga o omladini; Mir u duši, priredio J. Skok, Izabrana djela, 4, Naša djeca, Zagreb, 1994.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 14. izd., Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
- Priče iz davnine, 1. izd., Hrvatska književnost za mladež u 25 knjiga, knj. 1, Lijepa naša, Wuppertal, 1995.

- Zgode i nezgode šegrta Hlapića, Knjiga za mladež, Alfa, Zagreb, 1995.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 17. izd., Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1996.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 15. izd., priredila M. Duš, Moja knjiga, Zagreb, 1996.
- Priče iz davnine, 3. izd., priredila M. Duš, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

- Regoč = Regotsch der Riese, dramatizacija N. Eterović, Kazališna knjižnica = Theaterbibliothek = Buch/Billet. Knjiga/ulaznica, 2, Erasmus naklada: Hrvatsko kazalište mladih, Zagreb: Berlin, 1996.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Učilišno štivo: lektira, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 1997.
- Izabrana djela, priredio Z. Diklić, Stoljeća hrvatske književnosti, MH, Zagreb, 1997.
- Jagor, 1. izd., priredio M. Crnković, Hena com, Zagreb, 1997.
- Kako je Potjeh tražio istinu, 1. izd., Hena com, Zagreb, 1997.
- Lutonjica Toporko i devet župančića, 1. izd., Hena com, Zagreb, 1997.
- Priče iz davnine; Čudnovate zgode šegrta Hlapića, priredila H. Mihanović–Salopek, Croatica, kolo 1, knj. 8, Riječ, Vinkovci, 1997.

- Šuma Striborova, 1. izd., priredio M. Crnković, Hena com, Zagreb, 1997.
- Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapić, tradukis M. Tišljar, Kroata Esperanto – Ligo, Zagreb, 1998.

- Priče iz davnine, 20. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Vjeverica, Mladost, Zagreb, 1998.
- Regoč, 1. izd., Hena com, Zagreb, 1998.
- Ribar Palunko i njegova žena, 1. izd., Hena com, Zagreb, 1998.
- Aus Urvaeterzeiten: Maerchen aus kroatischer Urzeit, aus dem kroatischen von C. Luzerna, prijevod djela Priče iz davnine, Zagreb, 1931.; A. Pustet, Salzburg, 1933.; MH, Ogulin, 1999.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 16. izd., priredila M. Duš, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, priredila K. Lučić, Biblioteka Lektirna knjiga, ABC naklada, Zagreb, 1999.
- Priče iz davnine, 2. izd., Biblioteka Učilišno štivo: lektira, 2, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 1999.

- Priče iz davnine, Knjižnica Matice hrvatske, MH, Ogulin, 1999.
- Priče iz davnine: izbor, priredila K. Lučić, Biblioteka Lektirna knjiga, ABC naklada, Zagreb, 1999.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., prijenos u gradišćanskohrvatski I. Horvat, Hrvatsko štamparsko društvo, Eisenstadt, Željezno, 2000.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, predgovor H. Mihanović–Salopek, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb, 2000.
- Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica, Biblioteka Leptir, Profil International, Zagreb, 2001.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 1. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 2001.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Klasici dječje književnosti, Knjigotisak, Split, 2001.
- Priče iz davnine, predgovor H. Mihanović–Salopek, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

- Priče iz davnine, Biblioteka Klasici dječje književnosti, Knjigotisak, Split, 2001.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Hena com, Zagreb, 2001.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., Knjiga za mladež, Alfa, Zagreb, 2002.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, priredila B. Marjanović, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, priredila B. Marjanović, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Učilišno štivo: lektira, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 2002.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Hrast, Andromeda, Rijeka, 2002.
- Priče iz davnine, priredila S. Božić, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

- Priče iz davnine, 1. izd., Biblioteka Iskra, Kašmir promet, Zagreb, 2002.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Biblioteka Leptir, Profil international, Zagreb, 2002.
- Šuma Striborova, Mozaik knjiga, Zagreb, 2002.
- Žabe traže kralja, Biblioteka Ivana, MH, Slavonski Brod, 2002.
- Priče iz davnina, Merlin Company, Valjevo, 2003.

- Priče iz davnine, Biblioteka Učilišno štivo: lektira, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 2003.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, prema esperantskom prijevodu M. Tišljar na jap. preveo K. Sekaguchi, Esperantski klub Mishima, 2004.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd., priredila B. Marjanović, Moja knjiga: metodički obrađena lektira, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Pčelica, Katarina Zrinski, Varaždin, 2004.
- Priče iz davnine, Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.

- Tales of long ago, Croatian Centre of UNIMA, Zagreb, 2004.
- Iizabrana djela, priredio i predgovor V. Rem, Biblioteka Brodski pisci, III. kolo, knj. 12, Riječ, Vinkovci, 2005.
- Priče iz davnine, metodička obrada K. Kostadinovska, Biblioteka „Pčelica“, „Katarina Zrinski, Varaždin, 2005.

- Adventures of Hlapic a travelogue, First Bengali edition, tekst na bengalskom pismu i jeziku, 2006.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, prijevod na japanski jezik I. Yamamoto, ilustracije E. Futamata, Komine shoten, Tokyo, 2006.
- Priče iz davnine, Marjan tisak, Split, 2006.

- Priče iz davnine, 3. izd. predgovor H. Mihanović–Salopek, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006.
- Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica: Priče iz davnine IV., Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 8, Večernji list, Zagreb, 2007.
- The brave adventures of Hapitch [i. e. Lapitch], 2007.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Sabrana djela Ivane Brlić–Mažuranić, 2, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 3, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Kako je Potjeh tražio istinu; Ribar Palunko i njegova žena: Priče iz davnine III, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 6, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Knjiga o omladini, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 7, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Lutonjica Toporko i devet župančića: Priče iz davnine V., Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 10, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Jagor, Priče iz davnine I., Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 1, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Regoč, Šuma Striborova, Priče iz davnine II., Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 4, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Priče iz davnine, 2. izd., priredila S. Božić, Moja knjiga, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

- Škola i praznici, Sabrana djela Ivane Brlić–Mažuranić, 5, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Srce od licitara, Slike, Valjani i nevaljani, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, 9, Večernji list, Zagreb, 2007.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Bookur–publisher, Pančevo, 2008.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Novi Profil lektire, Profil International, Zagreb, 2008.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 3. izd., priredila B. Marjanović, Moja knjiga: metodički obrađena lektira, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, predgovor H. Mihanović–Salopek, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008.
- Nhung cuoc phieu lu'u ky la cua chu be hoc nghe Hlapic, Nha xuat ban Hoi Nha Van, Ha Noi, 2008.
- Priče iz davnina, Biblioteka Lektira, Tobogan, Podgorica, 2008.

- Priče iz davnine: izbor, na vrbničku čakavštinu prevela M. Trinajstić Božić, vlast. nakl., Vrbnik, 2008.
- Priče iz davnine, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 2008.
- Priče iz davnine, Novi Profil lektire, Profil International, Zagreb, 2008.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Biblioteka Stribor, Posebno izdanje, knj. 4, Znanje, Jutarnji list, Zagreb, 2009.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 3. izd., Knjiga za mladež, Alfa, Zagreb, 2009.
- Priče iz davnina, Lektira za šesti razred osnovne škole, Publikum praktikum, Zemun, 2009.

- Priče iz davnine, 1. izd., Kašmir promet, Zagreb, 2009.
- Priče iz davnine, 2. izd., 1. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka ABC/Katarina Zrinski, Varaždin, 2009.
- Šuma Striborova, jezična prilagodba teksta F. Puškarić, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Karlovac, 2009.
- Croatian tales of long ago, reprinted, General Books, Memphis, 2010.

- Čudnovate zgode šegerta Hlapića, 2. sv., Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb, 2010.
- Dobro jutro, svijete!: dnevnički zapisi 1888. – 1891., 1. izd., Biblioteka U prvom licu, Mala zvona, Zagreb, 2010.
- Priče iz davnine, 3. izd. priredila S. Božić, Biblioteka Moja knjiga: metodički obrađena lektira, sv. 12, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
- Priče iz davnine: izbor, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 2010.
- Regoč, Naklada Uliks, Rijeka, 2010.
- Romani, priredio B. Majhut, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, sv. 2, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 2010.
- Šuma Striborova, Naklada Uliks, Rijeka, 2010.
- Bajke i basne, priredili T. Vuković, Ivana Žužul, urednik V. Brešić, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, sv. 3, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 2011.

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 1. izd., Biblioteka Ivana Brlić-Mažuranić za mlade, Mozaik knjiga, Zagreb, 2011.
- Pjesme i priče, priredili C. Milanja, K. Grabar, Sabrana djela Ivane Brlić–Mažuranić, sv. 1, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 2011.
- Priče iz davnine, Profil international, Zagreb, 2011.

- Regoč, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Društvo knjižničara, Slavonski Brod, 2011.
- Regoč, prevod v slovenščino Sabina K. Horvat, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Društvo knjižničara, Slavonski Brod, 2011.
- Ribar Palunko i njegova žena, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Društvo knjižničara Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2011.
- Ribič Palunko in njegova žena, prevod v slovenščino S. Koželj Horvat, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Društvo knjižničara Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2011.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 2. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 2012.
- Kako je Potjeh tražio istinu, Ribar Palunko i njegova žena, Večernji list, Zagreb, 2012.
- Kako je Potjeh tražio istinu, urednici I. Stipić,  D. Mataić Agičić, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2012.
- Priče iz davnine, 2. izd. u ovoj biblioteci, Biblioteka Stribor, Znanje, Zagreb, 2012.

- Priče iz davnine, Sabrana djela, Večernji list, Zagreb, 2012.
- Regoč, Šuma striborova, Sabrana djela, Večernji list, 2012.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Jagor, Sabrana djela, Večernji list, Zagreb, 2012.
- Sunce djever i Neva Nevičica, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2012.
- Članci: (1903. – 1938.), priredila M. Protrka Štimec, Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić, sv. 4, MH, Ogranak, Slavonski Brod, 2013.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, 24sata, Zagreb, 2013.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Mozaik knjiga, Zagreb, 2013.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića: pripovijest za malu djecu, Biblioteka Sijač sreće, knj. 4, Nova stvarnost, Zagreb, 2013.
- Priče iz davnine, crtež K. Zimonić, tekst I. Brlić-Mažuranić, Biblioteka Nostalgija (Stripforum), knj. 6, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Stripforum, 2013.

- Šuma Striborova, Mozaik knjiga, Zagreb, 2013.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića: pripovijesti za malu djecu, Šest konaka šegrta Hlapića: igrokaz za djecu, predgovor V. Brešić, Matica hrvatska, Večernji list, Zagreb, 2014.
- Priče iz davnina, 4. izd., priredila S. Božić, Biblioteka Moja knjiga: metodički obrađena lektira, sv. 12, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

- Priče iz davnine, Biblioteka Građa lagana za čitanje, Zaklada Čujem, vjerujem, vidim, Zagreb, 2015. (sadrži nosač zvuka na kojem su pohranjeni zvučni zapis i e-knjiga).
- Priče iz davnine, Good book, Zagreb, 2015.

RUKOPISI:

- L' angelus, na talijanski G. Ružić, r. Solci, papir, strojopis, 1973.
- Kaj je dobro delo?, Obramba pravice, Polje usmiljenja, Mladini o idealih, prevela N. Kostanjević rođ. Ružić, 1923. - 1938.
- Pjesme, prijevodi, zabilješke, 1885. – 1887.

- Striborin metsä = Šuma Striborova, prevela na finski S. Alakorva-Balagović, strojopis.

ZASTUPLJENA U:

- Knj. 16, uredio A. Barac, Građa za povijest književnosti Hrvatske, knj. 16, JAZU, Zagreb, 1948.
- Pričaju nam, priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1966.
- Izabrana djela (Ivana Brlić-Mažuranić, Adela Milčinović, Zdenka Marković), priredio M. Šicel, PSHK, knj. 73, MH, Zora, Zagreb, 1968.
- Pričaju nam, 3. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1972.

- Pričaju nam, 4. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
- Pričaju nam, 5. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1974.
- Povidajke za hrvatsku dicu Gradišća, pod štampu priredio F. Sučić, HŠTD, knj. 22, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1975.
- Pričaju nam, 6. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
- Pričaju nam, 7. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
- Pričaju nam, 8. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
- Pričaju nam, 10. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za IV razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
- Bor koji je ostao neokićen, 1. izd., hrvatsko izdanje uredio R. Turčinović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb,1981.
- Priče iz davnine, Bajke (Ivana Brlić-Mažuranić, Hans Christian Andersen), 2. izd., Lektira za IV razred osnovne škole, Republički zavod za unapređivanje školstva, Titograd, 1981.
- Andrić, Ivo, Brlić–Mažuranić, Ivana. La danza con la vita: racconti per la scuola, a cura di G. Calamaro, 1. ed., Narrativa Ferraro. Edizioni per la scuola ; 20, Ferraro, Napoli, 1982.
- Pričaju nam, 12. izd., priredila Neda Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za 4. razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
- Pričaju nam, 13. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga, Lektira za 4. razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
- Priče iz davnine; Bajke (Ivana Brlić-Mažuranić, Hans Christian Andersen), 3. izd., Lektira za IV razred osnovne škole, Republički zavod za unapređivanje školstva, Titograd, 1983.
- Pričaju nam, 14. izd., priredila N. Bendelja, Dobra knjiga: Lektira za 4. razred osnovne škole, sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
- Bor koji je ostao neokićen, 2. hrvatsko izdanje, hrvatsko izdanje uredio R. Turčinović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb,1989.
- Lijet Ikara: antologija hrvatskog dječjeg pjeništva, ponovljeno izd., priredio J. Skok, Biblioteka Radost, Naša djeca, Zagreb, 1990.
- Sunčeva livada: antologijska čitanka hrvatskoga dječjeg pjesništva, izbor pjesama i kritičkih tekstova, kritički komentar i biografsko-bibliografske bilješke J. Skok, Biblioteka Radost, sv. 1, Naša djeca, Zagreb, 1990.
- Bor koji je ostao neokićen, 3. hrvatsko izdanje, hrvatsko izdanje uredio R. Turčinović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
- Prozori djetinjstva: antologija hrvatskog dječjeg romana, sv. 1, Naša djeca, Zagreb, 1991.
- Naša ljubavnica tlapnja: antologija hrvatskih pjesama u prozi, priredili Z. Mrkonjić, H. Pejaković, A. Škunca, Biblioteka Kairos, Kolo 1, Verbum Croaticum, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
- Autobiographies by Croatian writers, selected by V. Brešić, P. E. N. Croatian Centre, Most = The Bridge, Zagreb, 1993.

- Izabrane hrvatske religiozne priče za djecu, 1. izd., priredio D. Uskoković, SysPrint, Zagreb, 1993.
- Priče o dobru, priče o zlu: priručnik za razvijanje moralnog prosuđivanja u djece, priče izabrala D. Težak, stručno psihološki obradila M. Čudina-Obradović, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
- Poezija: odgojno obrazovni rad, Centar za predškolski odgoj, Osijek, 1995.
- Bajke: antologija, priredila i odabrala D. Težak, Divič, Zagreb, 1996.
- Primjeri iz dječje književnosti, priredili Z. Diklić, D. Težak, I. Zalar, Divič, Zagreb, 1996.
- Rieči z melina življenja: panorama kajkavskoga pjesništva: poleg jedne velke gore, priredio F. Hrg, Narodno sveučilište Đuro Arnold, Ivanec, 1996.
- Autobiografije hrvatskih pisaca, priredio V. Brešić, AGM, Zagreb, 1997.

- Bajke: antologija, 2. izdanje, priredila i odabrala D. Težak, Divič, Zagreb, 1997.
- Izabrane basne, ABC naklada, Zagreb, 1997.
- Kazališni vrtuljak: zbornik hrvatskih igrokaza za djecu, priredila Z. Ladika, ABC naklada, Zagreb, 1997.
- Bajke: antologija, priredila i odabrala D. Težak, Divič, Zagreb, 1998.; 2001.
- Bor koji je ostao neokićen, 4. hrvatsko izdanje, hrvatsko izdanje uredio R. Turčinović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998.
- Antologija hrvatske književnosti, priredila M. Bolcs, Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest, 1999.; 2006.
- Basne: antologija, izabrala i priredila D. Juričić, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
- Izabrane basne, 2. izd., ABC naklada, Zagreb, 2000.
- Basne: antologija, 3. dopunjeno izdanje, priredila i odabrala D. Težak, Divič, Zagreb, 2001.
- Basne, Ezop i drugi, 1, 2; 3. izdanje, metodička obrada S. Đuretek, Školska knjiga, Zagreb, 2001.; 2002.; 2003.
- Božićne priče, Alfa, Zagreb, 2001.
- Hrvatska uskrsna lirika: od Kranjčevića do danas: antologija, priredio B. Petrač, Biblioteka Vrilo, knj. 2, Naklada Jurčić, Zagreb, 2001.
- Hrvatske bajke i basne, priredio I. Matičević, 2. izd., Knjiga za mladež, Alfa, Zagreb, 2001.
- Kazališni vrtuljak: zbornik hrvatskih igrokaza za djecu, priredila Z. Ladika, ABC naklada, Zagreb, 2001.
- Najljepše bajke, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.
- Najljepše bajke svijeta, Mosta, Zagreb, 2004.
- Pokraj peći maca prela (August Harambašić, Krunoslav Kuten, Ivana Brlić-Mažuranić), Hrvatski klasici najmlađima, Sretna knjiga, Zagreb, 2004.
- Tijelo tvoje duše: antologija proze hrvatske secesije, izabrao i priredio B. Donat, „Dora Krupićeva“, Zagreb, 2004.

- Najljepše bajke, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006.
- Najljepše božićne priče, u izboru S. Andrića i N. Rizvanovića, Biblioteka Ambrozija, V. B. Z., Zagreb, 2006.
- Antologija hrvatske dječje poezije, priredio I. Zalar, Školska knjiga, Zagreb, 1994.; 2007.; 2008.

- Najljepše bajke, 3. izd., prevela i uredila I. Borovac, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008.
- Još uvijek lijepe: 20 priča od Dragojle Jarnević do Ivane Brlić-Mažuranić, odabrala i priredila J. Matanović, Mozaik knjiga, Zagreb, 2009.
- N. Nekić. Književni ogledi, ITG, Zagreb, 2010.
- B. Pilaš. Zlatni snovi: izbor hrvatskog pjesništva za djecu, Naklada M design, UG Cvit, Synopsis, Međugorje, Zagreb, 2010.
- Najljepše priče, urednici Z. Maljković, A. Stella Škec, Mozaik knjiga, Zagreb, 2011.
- Basne, Ezop i drugi, metodička obrada S. Đuretek, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

ČLANCI:

- Mir u duši: predavanje na "Dan mira" 11. XI. 1929., Žena, 49, 4 – 6, 1991., str. 85. – 90.
- Iz pisama ocu Vladimiru, izbor i komentar A. Škiljan, Tematski blok: Dnevnici i pisma, Treći program Hrvatskog radija, 51/52, 1997., str. 278. – 285.

- Comment Potik partit a la recherche de la verite, traduit en francais par Pascale Delpech, Most, 3 – 4, 1998., str. 19. – 28.
- La foret de Stribor, traduit du croate par Evaine le Calve Ivičević, Most, 3/4, 1998., str. 48. – 53.
- La paix de l'ame: Conference du 11 novembre 1929, traduit par Cecile baronne D'Ottenfels, Most, 3/4, 1998., str. 101. – 104.
- Le pecheur Palounko et sa femme, traduit en francais par Pascale Delpech, Most, 3/4, 1998., str. 29. – 37.
- Les etranges aventures de l’apprenti Lapitch: a l’intention des jeunes lecteurs, traduit en francais par S. Sirovec, Dossier: Ivana Brlić Mažuranić, Most, 3/4, 1998., str. 60. - 100.

- Les Histoires du temps jadis, Most, 3 - 4, 1998., str. 17. – 18.
- Neva Nevinita et son garcon d'honneur le soleil, traduit en francais par Pascale Delpech, Most, 3 - 4, 1998., str. 54. – 59.
- Regotch, traduit en francais par Pascale Delpech, Most, 3 - 4, 1998., str. 39. – 47.
Hrvatska Pešta: (Lahki zapisi iz teške borbe): obstrukcija, Godišnjak Matice hrvatske, Ogranak, godište IV./V., Slavonski Brod, 2005., str. 127. – 136.
- Pisma, pisma, pisma... Ivane Brlić Mažuranić, priredila J. Ažman, Godišnjak Matice hrvatske, Ogranak, godište VI./VII., Slavonski Brod, 2007., str. 155. – 167.
- Autobiographie, aus dem Kroatischen von M. Miličević Hrvić, Relations, Zagreb, 2012., 1 – 2, str. 16. – 23.

- Die Frösche suchen einen König, aus dem Kroatischen  von B. Perić, Relations, 1/2, 2012., str. 65. – 67.
- Die wundersamen Abenteuer des Schusterjungen Hlapić: (Auszüge aus dem Roman), aus dem Kroatischen von M. Miličević Hrvić, Relations, 1/2, 2012., str. 33. – 43.
- Geschichten aus Urväterzeiten: (Auszüge aus dem Buch), aus dem Kroatischen von B. Perić, Relations, 1/2, 2012., str. 45. – 63.
- Guten Morgen, Welt!: (auszüge aus dem Tagebuch), aus dem Kroatischen von M. Miličević Hrvić, Relations, 1/2, 2012., str. 25. – 32.
- Šest konaka šegrta Hlapića: (1930), igrokaz, uvodni tekst priredio V. Brešić, Croatica 37, 2013., 57, str. 297. - 360.

GLAZBENA/ZVUČNA GRAĐA:

- M. Radić. Hrvatska molitva, zvučna kaseta, Orfej, Zagreb, 1991.; gramofonska ploča, Orfej, Zagreb, 1991.
- S. Mikac. Pozdrav zavičaju, tiskane note, VALL 042, Varaždin, 1993.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, zvučna kazeta, tekst obradila i dramatizirala M. Vindakijević, stihovi I. Kušan, skladatelj P. Gotovac, redatelj L. Vindakijević, Croatia Records, Zagreb, 1995.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, zvučna knjiga, kazuju M. Bosanac, D. Sidor, HB ton, Zagreb, 1997.
- Šegrt Hlapić, zvučna knjiga, stihove kazuju M. Bosanac i D. Sidor, HB ton, Zagreb, 1997.
- Priče iz davnine, zvučni zapis, uredila T. Kadoić Grmuša, kazuju D. Sidor, M. Bosanac, Biblioteka Medus, Medus biro, Zagreb, 2002.

- Priče iz davnine, zvučni zapis, kazuju M. Bosanac i D. Sidor, Biblioteka Medus, Medus biro, Zagreb, 2007.
- Šuma Striborova (Malik Tintilinić i njegova družba), Ribar Palunko i njegova žena, zvučna građa, tekst obradio D. Car, režija M. Koletić, Bakine priče, Croatia Records, Zagreb, 2012.
- Priče iz davnine, zvučna kazeta, stihove govore M. Bosanac, D. Sidor, HB ton/Zvučna knjiga, ?.

- Racconti e leggende della Croazia, traduzione di Franjo Trogrančić, S. A. I. E., Torino, ?.
- Šuma Striborova: (Malik Tintilinić i njegova družba), gramofonska ploča, tekst obradio D. Car, režiser M. Koletić, Jugoton, Zagreb, ?.
- Blagdanske priče: za djecu i odrasle, zvučna kaseta, Audio videon film, Zagreb, 1996.

- Odabrane novele, izbor tekstova Zv. Bulaja, Alt F4 – Bulaja naklada, Zagreb, 1999.

ELEKTRONIČKA GRAĐA:

- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, elektronička građa, tekst obradila i dramatizirala M. Vindakijević, stihovi Ivan Kušan, skladatelj P. Gotovac, redatelj L. Vindakijević, Croatia Records, Zagreb, 1995.
- Epika, romani, novele, elektronička građa, dizajn i izrada sučelja H. Bulaja, Klasici hrvatske književnosti: hrvatska književnost na CD ROM-u; 1, ALT F4 - Bulaja naklada, cop., Zagreb, 1999.
- Odabrane novele, izbor tekstova Zv. Bulaja, ALT F4 – Bulaja naklada, Zagreb, 1999.
- Croatian tales of long ago, elektronička građa: worldwide fairytale adventure, interactive stories, cartoons, games, Slavic mythologya = Priče iz davnine: međunarodna bajkovita avantura, interaktivne priče, crtići, igrice, slavenska mitologija = Kroatische Maerchen aus Urvaeterzeiten: weltweites Maerchenabenteur, interactive Maerchen, Cartoons, Spiele, die slavische Mythologie, Alt F4, Bulaja naklada, Zagreb, 2002.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, elektronička građa, skladatelj i dirigent P. Gotovac, redatelj L. Vindakijević, tekst obradila i dramatizirala M. Vindakijević, stihovi I. Kušan, Pločica pričalica, Croatia Records, Zagreb, 2004.
- Čudnovate zgode šegrta Hlapića, elektronička građa, skladatelj, dirigent i glazbeni producent P. Gotovac, tekst obradila i dramatizirala M. Vindakijević, stihovi I. Kušan, Bakine priče, Croatia Records, Zagreb, 2012.

Digitalizirana djela:

Basne i bajke (1943.)
Croatian tales of long ago (1924.)
Dječja čitanka o zdravlju (1927.)
Članci u Hrvatskoj reviji br. 5 (1930.)
Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu Na Savi II : Ulomci dnevnika Andrije Torquata Brlića (prvi ulomak) (1935.)
Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu Na Savi III : Ulomci dnevnika Andrije Torquata Brlića (drugi ulomak) (1935.)
Jaša Dalmatin (1937.)
Knjiga omladini (1923.)
La paix de l'âme (1927.)
Mir u duši (1930.)
Priče iz davnine (1916.)
Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu na Savi I : uvod k zbirci starih pisama od god. 1848.-1852 (1934.)
Skazki davnago vremena (1930.)
Slike (1912.)
Srce od licitara (1939.)
Radosna majka dobra pjestinja (1924.)