Rem, Vladimir
Rem, Vladimir

 

Rem, Vladimir, nastavnik, povjesničar kulture, pjesnik

Brod na Savi, 4. prosinca 1927. – Slavonski Brod, 22. kolovoza 2011.

Osnovnu i srednju školu pohađa u Slavonskom Brodu, a jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao srednjoškolski profesor i novinar, a potom je   (od 1967.) u Vinkovcima  direktor kazališta, organizator književnog života te pokretač i urednik edicija: Brazde i Baština. Priređivač je nekoliko zbornika i antologija. Urednik je trima kapitalnim izdavačkim projektima (biblioteke Slavonica, Croatica, Brodski pisci). U književnosti se javlja pedesetih godina i prve pjesme objavljuje u časopisu Zora (1950.). Blizak je generaciji krugovaša i poeziji Tina Ujevića. Unosi zasebnu poetsku matricu – korpus šokačke književnosti – unutar slavonske književnosti, koja u svojim djelima uranja u život i običaje jedne specifične etničke skupine. Osnivač je, pokretač i prvi predsjednik prvog regijskog Ogranka Društva hrvatskih književnika, nazvanog Sekcija Društva književnika Hrvatske za Slavoniju i Baranju iz 1981. Osnivač je i sazivatelj (1984.) najstarije istočnohrvatske pjesničke manifestacije, danas poznate pod nazivom Pjesnički susreti Drenovci.

Feljtonistički, esejistički i antologičarski bilježi kulturni, književni i povijesni identitet zavičaja i lirski je kroničar i promicatelj slavonskoga kulturnog i socijalnog miljea.

Nagrađen je, među ostalim, i: poveljom Visoka žuta žita, Grbom grada Broda, Zlatnom poveljom Matice hrvatske, poveljom Julije Benešić, nagradom za životno djelo Josip i Ivan Kozarac, odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića te je proglašen počasnim građaninom Grada Slavonskog Broda. Dobitnik je počasne povelje Duhovno hrašće za posthumno objavljenu pjesničku zbirku Zapisi o fotografiji umjesto bilješke o piscu.

DJELA:

- Lirske minijature, vlastita naklada, Slavonski Brod, 1951.
- Umor krvi, Izdanje MH, Osijek, 1964.
- Tragom prošlosti Broda, vlastita naklada, Slavonski Brod, 1965.
- Mi ovdje: (pjesnici Brođani), MH, Slavonski Brod, 1966.
- Tradicija duga pet decenija, Vinkovci, 1968.
- Ivakić na vinkovačkoj sceni, Iskra, Vinkovci, 1971.
- Skice za portret kazališnog života u Vinkovcima (1945. – 1975.), Vinkovci, 1976.
- Tin bez vina: dnevnički zapisi, feljtoni i članci o „kralju boema“ (i oko njega), Revija, Izdavački centar Radničkog sveučilišta Božidar Maslarić, Osijek, 1980.; Radničko sveučilište Nada Sremec, Centar za kulturu, Vinkovci, 1981.; Revija, Izdavački centar Radničkog sveučilišta Božidar Maslarić, Osijek, 1990.
- U povodu XXI. festivala dramskih amatera Hrvatske, Vinkovci, 1981.
- Vinkovačko kazalište sa smotrama i festivalima, Centar za kulturu Radničkog sveučilišta Nada Sremec, Vinkovci, 1981.
- Stari Brod: zapisi o davnini mog grada, vlastita naklada, Slavonski Brod, 1981.; 2. izd.: Turističko društvo Slavonski Brod, Slavonski Brod, 1984.
- Vinkovačka kronika: ogledi, eseji, feljtoni, Narodna knjižnica i čitaonica, Vinkovci, 1983.
- Brodske teme i dileme, Društvo književnika Hrvatske, Ogranak, Vinkovci, 1987.
- Tko su Šokci?, SNP, Vinkovci, 1993.
- Eseji, feljtoni, članci: proza, MH, Ogranak, Osijek; MH, Ogranak, Slavonski Brod; MH, Ogranak, Vinkovci, 1997.
- Ponoćni ja: pjesme, MH, Ogranak, Osijek; MH, Ogranak,  Slavonski Brod; MH, Ogranak, Vinkovci, 1997.
- Izabrana djela, I – III, MH, Ogranak, Osijek; MH, Ogranak, Slavonski Brod; MH, Ogranak, Vinkovci, 1997.
- Ja mislim drukčije, urednik M. S. Mađer, Riječ, Vinkovci, 2000.
- Iverje s Bosuta: ogledi i članci, SNP, Vinkovci, 2001.
- Zavičaj kao sudbina, Riječ, Vinkovci, 2003.
- Boro P. i drugi: zapisi o mojim književnim suvremenicima, MH, Ogranak, Osijek, 2004.
- Pod Tinovim kišobranom ili Na slavonskom tragu Tina Ujevića, DHK, Ogranak slavonskobaranjskosrijemski, Osijek, 2005.
- Tragom brodske pisane riječi: prilozi za povijest izdavačke djelatnosti u Slavonskom Brodu, Riječ, Vinkovci, 2006.
- Krug oko baštine: feljtoni, ogledi, dokumenti, DHK,  Osijek, 2007.
- To smo što jesmo: ogledi o Šokadiji i Šokcima, Šokačka grana Osijek, Osijek, 2011.; 2. izd. 2014.
- Zapisi o fotografiji umjesto bilješke o piscu: lirika, DHK, Ogranak slavonkobaranjskosrijemski, Osijek, 2011.

SUAUTOR:

- Šokci u povijesti, kulturi i književnosti, u suautorstvu s  Goranom Remom, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Šokačka grana Osijek, Osijek, 2009.

ZASTUPLJEN U:

- Tebi je ime Lelija: (Panorama ljubavne lirike hrvatskih pjesnika iz Slavonije), Godišnjak Matice hrvatske, Vinkovci, 1970., 7, str. 143. – 280.
- Osamljeni svirač: lirika sedmorice, Matica hrvatska u zajednici s Odborima Matice hrvatske iz Slavonskog Broda, Slavonske Požege i dr., Umag, 1970., str. 53. – 62.
- Zbornik radova o Dragutinu Tadijanoviću: 1980. – 1990., priredio I. Frangeš, Mladost, Zagreb, 1991.
- Izvor & uvir, priredio, izabrao D. Rešicki, SNP, Vinkovci, 1994.
- Knjiga o knjigama, urednik M. Grgurovac, SNP, Vinkovci, 1994.
- Dani Josipa i Ivana Kozarca 25. – 28. 9. 1996.: zbornik, Privlačica, Vinkovci, 1997.
- Brod i okolica, SNP, Vinkovci, 1998.
- Vinkovci u stihu, priredio M. S. Mađer, SNP, Vinkovci, 1999.
- Pobratimstvo lica u nemiru: (pjesnici Tinu Ujeviću), priredio (i fotografije) M. Vuković, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Split, Sarajevo, 2000.
- Vukovarsko-srijemska županija, urednik Z. Virc, SNP, Vinkovci; Meić, Zagreb, 2000.; SNP, Vinkovci, 2004.
- Dvadeset godina Privlačice: 1980. – 2000., urednici Vladimir Rem, Zlatko Virc, SNP, Vinkovci, 2000.
- Vinkovci i okolica, SNP, Vinkovci, 2002.
- Književni susreti zavičajnika: zbornik, 8. dani Josipa i Ivana Kozarca, 3. – 4. listopada 2002., urednici B. Hećimović, M. Grgurovac, SNP, Vinkovci, 2003.
- Nebo nad Osijekom: intimistički zapisi, priredila H. Sablić Tomić, Grad Osijek, MH, Ogranak, Osijek, 2003.
- Brodsko-posavska županija: povijesno – kulturni pregled s identitetom današnjice, SNP, Vinkovci, 2004.
- Kraljev vrh/vrt: zbirka pjesama, urednici M. S. Mađer,  Lj. Vladović, Pučko otvoreno učilište, Zaprešić, 2005.
- Pjesnička polja, priredio M. Mađer, SNP, Vinkovci, 2005.
- Šokačka čitanka, priredili H. Sablić Tomić, G. Rem, MH, Ogranak, Šokačka grana, Osijek, 2006.
- Podrijetlo i naseljavanje, urednik A. Sekulić, Šokadija i Šokci 1, Privlačica, Tiskara Pauk; Vinkovci, Ilača, 2007.
- Književno djelo Vladimira Kovačića, 13. Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci, 18. – 20. listopada 2007., urednici D. Jelčić, M. Grgurovac, SNP, Vinkovci, 2008.
- J. Ščrbašić. Mjestopisi brodskog posavlja, Riječ, Predstavništvo Brodska riječ Slavonski Brod, Vinkovci, 2008.
- Odrazi: likovni osvrti o djelu Antuna Babića, urednik A. Babić, MH, Ogranak, Vinkovci, 2008.; 2009.
- Drenovačka antologija hrvatskog pjesništva: uz dvadeseti saziv Pjesničkih susreta, priredila S. Jukić, urednik G. Rem, Općinska narodna knjižnica, Drenovci, 2009.
- Književno djelo Miroslava S. Mađera, 14. Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci, 2. – 4. listopada 2008., urednici D. Jelčić, M. Grgurovac, SNP, Vinkovci, 2009.
- Književno djelo Zlatka Tomičića, 15. dani Josipa i Ivana Kozarca, urednici D. Jelčić, M. Grgurovac, SNP, Vinkovci, 2010.
- Poetika buke: antologija slavonskog ratnog pisma, SNP, Riječ, Vinkovci, 2010.
- Hrvatska književnost u Domovinskom ratu: zbornik za 2010., 16. dani Josipa i Ivana Kozarca, uz 20. obljetnicu Domovinskog rata, 1991. – 2011., urednici M. Grgurovac, D. Jelčić, SNP, Vinkovci, 2011.

PREDGOVOR, POGOVOR:

- M. S. Mađer. Pjevat će Slavonija, Društvo književnika Hrvatske, Sekcija za Slavoniju i Baranju, Vinkovci, 1982., predgovor Vladimira Rema: Čudan si ti, grade ---, str. 5. – 7.
- Z. Stahl. Pijesak vremena, SNP, Privlaka, 1983., predgovor Vladimira Rema, Boema koja to (ni)je, str. 5. – 8.
- S. Lađarević. Kaktusi venu u pustinji, vlastita naklada, Vinkovci, 1984., predgovor Vladimira Rema.
- J. Ščrbašić. Erotika nije motika, Društvo književnika Hrvatske, Ogranak, Vinkovci, 1987., predgovor Vladimira Rema: Plovidba bez brodoloma, str. 5. – 6.
- J. Kozarac. Mrtvi kapitali, Društvo književnika Hrvatske, Ogranak, Vinkovci, 1989., pogovor Vladimira Rema: Uz ovo izdanje Mrtvih kapitala, str. 138.
- A. Stamać. Tema Mihalić, Riječ, Vinkovci, 1996., pogovor Vladimira Rema: Dvije ljubavi jednog pisca, str. 59. – 60.
- Knjiga o knjigama: Croatica 1 – 100, uredio M. Grgurovac, Riječ, Vinkovci; Pauk, Cerna, 2001., Vladimir Rem: Naša Croatica i hrvatsko izdavaštvo, str. 27. – 30.
- V. Lovrić-Mencej. Iznad boli, Brodska riječ, Slavonski Brod, 2003., pogovor Vladimira Rema: Čisti pjesnički izričaj, str. 85. – 86.
- Đ. Galović. Cvelfer stari: šokački stihovi, MH, Ogranak, Osijek; Grafika, ZAKUD Vukovarko-srijemske županije, Vinkovci, 2006., pogovor Vladimira Rema: Đuka Galović – pjesnik sela i zemlje, str. 205. – 209.
- M. Grgurovac. Zanovijetanja, SNP, Vinkovci, 2007., pogovor Vladimira Rema: Dosljedan sam sebi, str. 166. – 167.

ČLANCI:

- Šokci u vrtlogu povijesti, Književna revija, 32, 1992., 3 – 6, str. 171. – 194.
- Vinkovčani u Pet stoljeća hrvatske književnosti, Godišnjak za kulturu, umjetnosti društvena pitanja, 1999., 16, str. 101. – 109.
- Brodska poslijeratna pisana riječ, Književna revija, 40, 2000., 3/4, str. 125. – 137.
- Brodsko izdavaštvo: (1991. – 1995.), Književna revija 41, 2001., 3/4, str. 145. – 154.
- Sarajevskim tragom Augusta Četvrtog: uz 110. obljetnicu rođenja Tina Ujevića, Kolo, 11, 2001., str. 59. – 72.
- Pjesme, Boro Pavlović, izbor B. Donat, Književna revija 42, 2002., 3/4, str. 151. – 165.
- Povijesni put vinkovačkog novinstva, Književna revija, 42, 2002., 1/2, str. 249. – 259.
- Tin Ujević i Vinkovci, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, 2003., 21, str. 29. – 36.
- Brodska periodika od početka do danas, Književna revija, 44, 2004., 1/2, str. 139. – 150.
- Cesarićeve literarne intime, Književna revija, 45, 2005., 1, str. 19. – 26.
- Dobriša Cesarić i požeška književna baština u kontekstu PSHK, Književna revija, 45, 2005., 1, str. 87. – 91.
- Kroničar prohujalog vremena: uz 5. obljetnicu smrti Ive Balentovića: 1913. – 2001., Književna revija, 46, 2006., 4, str. 192. – 195.
- Postoji li šokačka književnost?, Kolo, 18, 2008., 1, str. 229. – 241.
- Slavonska periodika od početka do danas, Marulić, 41, 2008., 4, str. 696. – 707.
- Raspjevana Slavonija, Marulić, 42, 2008., 6, str. 1059. – 1064.
- Politika i kultura kao glavna obilježja starijeg slavonskobrodskog novinstva, Marulić, 42, 2009., 2, str. 329. – 333.
- Slavonskobrodski tisak i novinstvo u Slavoniji, Marulić, 42, 2009., 6, str. 1101. – 1109.
- Bolnička korespondencija „kralja boema“ : uz 55. obljetnicu smrti Tina Ujevića, Marulić, 43, 2010., 6, str. 1100. – 1104.
- Zavičaj je uporište bez kojeg se ne može, Marulić, 43, 2010., 5, str. 960. – 976.
- Ilirac na slavonski način: (tragom povijesti obitelji Brlić), Marulić, 43, 2010., 2, str. 380. – 387.
- Šegrt Hlapić iz Brodskog vinogorja: (tragom povijesti obitelji Brlić, II.), Marulić, 43, 2010., 3, str. 612. – 617.
- Šokaštvo u slavonskom tekstu hrvatske književnosti, Marulić, 44, 2011., 1, str. 73. – 82.

PRIREDIO, UREDIO:

- Zaljubljenici Cibalae, sastavio Vladimir Rem, Novosti, Vinkovci, 1976.
- Slava Panonije: zbornik slavonskih pjesnika, Novosti, Vinkovci, 1980.
- I. Brlić–Mažuranić. Priče iz davnine, SNP, Vinkovci, 1994.
- M. S. Mađer. Putna glazba, Riječ, Vinkovci, 1996.
- J. Berković. Izabrana djela, priredio Vladimir Rem, Riječ, Vinkovci, 2002.
- I. A. Brlić. Izabrana djela, priredio Vladimir Rem, Riječ, Vinkovci, 2003.
- I. Brlić-Mažuranić. Izabrana djela, priredio Vladimir Rem, Riječ, Vinkovci, 2005.
- I. Balen. Dr. Fran Gundrum Oriovčanin: u povodu 150. godišnjice rođenja, Riječ, Vinkovci, 2006.

GLAZBENA GRAĐA:

- V. Svoboda. Zemlja je ova tkana od zlata, zvučna kaseta, Jugoton, Zagreb, 1978. 

Digitalizirana djela:

Brodske teme i dileme (1987.)
Eseji, feljtoni, članci (1997.)
Ja mislim drukčije (2000.)
Lirske minijature (1951.)
O stvaralaštvu, bibliografija, prilozi (1997.)
Ponoćni ja (1997.)
Slava Panonije (1980.)
Stari Brod (1981.)
Tin bez vina (1981.)
Tragom brodske pisane riječi (2006.)
Tragom prošlosti Broda (1965.)
Umor krvi (1964.)
Zavičaj kao sudbina (2003.)