Gunčević, Josip
Gunčević, Josip

Gunčević, Josip, svećenik, publicist, pedagog

Grižići, 15. ožujka 1895. – Donji Macelj kod Krapine, 4./5. listopada 1945.

Gimnaziju pohađa u Požegi, Đakovu i Osijeku te maturira 1914. Teologiju  studira u Đakovu, a 1918.  biva  zaređen za svećenika. Tijekom dopunskoga studija na Teološkom fakultetu u Zagrebu doktorira  i od tada nosi titulu monsinjora. Kapelan je u Brodu na Savi, a potom dužnosti katehete obavlja u Zemunu. Predaje vjeronauk u građanskoj školi (do 1925.) i realnoj gimnaziji (1937.). Kateheta je i ravnatelj (od 1939.) brodske gimnazije. U travnju 1945., povlačeći se pred partizanima, uhićen je i bez suđenja, ubijen skupinom svećenika i bogoslova u Maceljskoj šumi u predjelu Lepa bukva. Autor je više brošura sa crkveno-teološkom, školsko-pedagoškom i sociološkom tematikom. S katoličkih polazišta piše o položaju nacija i nacionalnih kultura (napose hrvatske) u totalitarnim režimima, o pogubnosti lenjinističko-staljinističke ideologije za njih,   o orlovstvu, o reformnom pokretu pravoslavnog klera, o katoličanstvu i prosvjeti, odnosu crkve prema socijalnim pitanjima i prema umjetnosti. Zamjera mu  se nedovoljna znanstvena utemeljenost socijalnih studija (S. Buć, F. Dujmović), ali i ističe vrijednost tekstova u stilističkom  smislu. Objavljuje u periodici: Glasnik biskupija bosanke i srijemske, Katolički list, Hrvatska prosvjeta, Katolički tjednik, Vrhbosna, Franjevački vjesnik, Misli, Bogoslovna smotra, Nedjelja, Katolik, Kalendar Hrvatski radiša, Sklad, Kalendar sv. Ante, Život s crkvom, Kršćanska škola, Kalendar Srca Isusova i Marijina, Posavska Hrvatska, Graničar, Prilozi za upoznavanje Broda i okolice, Za vjeru i dom, Hrvatski sjever, Katolička crkva. Predsjednik je Hrvatskog pjevačkog društva Tomislav u Zemunu (od 1929.) te prvi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva  Berislavić u Brodu na Savi (1942.).

DJELA:

- Zašto se katolički svećenici ne žene?, Izd. u nakl. ima Narodna knjižara, Zagreb, 1919.
- Komunizam. Što je? Što nosi?, Prva hrvatska dionička tiskara, Osijek, 1920.
- Silab i moderne zablude, Tisak i nakl. Hrvatske tiskare, Mostar, 1921.
- Indeks zabranjenih knjiga, Naklada Savremenih pitanja, Mostar, 1924.
- Pijo XI., Život i djela, Tiskara narodne prosvjete, Zagreb, 1929.
- Mješovite ženidbe, Nakl. uprave Savremenih pitanja, Hrvatska tiskara, Mostar, 1930.
- Gdje nam je spas?, izd. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, Zagreb, 1934.
- Nacionalitet s materijalne i formalne strane, Sklad, Zagreb, 1935.
- Komunizam u srednjoškolskim klupama, Zagreb, 1939.
- Realna gimnazija u Slavonskom Brodu, Knjigotiskara Josip Pečvarac, Slavonski Brod, 1940.
- Problem zaljubljivanja u srednjim školama, Sarajevo, 1941.
- Kako se u školi odgajalo, Nova tiskara Vrček, Sarajevo, 1942.
- Novi društveni poredak u Hrvatskoj, Brod na Savi, 1942.
- Dječji pogled u stvarnost, Sarajevo, 1943.
- Katolička savjest i sviest, Sarajevo, 1944.

Digitalizirana djela:

Dječji pogled u stvarnost (1943.)
Katolička savjest i sviest (1944.)
Problem zaljubljivanja na srednjim školama (1941.)
Zašto se katolički svećenici ne žene? (1919.)
Indeks zabranjenih knjiga (1924.)
Nacionalitet (1935.)
Indeks zabranjenih knjiga (1924.)
Komunizam: što je? što nosi? (1920.)
Mješovite ženidbe (1930.)
Novi društvovni poredak u Hrvatskoj (1942.)
Pijo XI: život i djela (1929..)
Savremene pogilbi za katolički pokret (1918.)